Novi zakon u BiH: U penziju s 58 godina, a način isplate biraju penzioneri (FOTO)


By on 7:22 AM

Kako osnovni cilj penzionog sistema nije ispunjen, neophodna je reforma penzionog sistema. Zbog svega navedenog, odlučeno je da se u FBiH osnivaju dobrovoljni penzioni fondovi, piše “Večernji“…Večernji list BiH donosi šta je navedeno u zakonu, odnosno šta će fondovi donijeti građanima.
Penzioni doprinos u dobrovoljni penzioni fond uplaćuje fizička osoba, ili druga fizička odnosno pravna osoba za račun fizičke osobe, organizator, u svoje ime i za račun zaposlenog, poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, shodno ugovoru o članstvu između člana dobrovoljnog penzionog fonda i društva za upravljanje.

Osoba postaje član dobrovoljnog penzionog fonda potpisivanjem ugovora s društvom za upravljanje. Poslodavac, udruga poslodavaca, profesionalna udruga i sindikat mogu organizovati penzioni program i zaključiti ugovor s društvom za upravljanje kojim se organizator obvezuje vršiti uplate penzionog doprinosa za račun zaposlenih.

Ako zaposlenik prekine zaposlenje kod poslodavca, može ostati član penzionog fonda, ali mora zaključiti novi ugovor o članstvu ili izvršiti prijenos računa.

U pravilima penzionog fonda određen je minimalni iznos doprinosa koji može uplatiti član penzionog fonda odnosno poslodavac za člana. Isto tako, omogućeno je da mogu uplatiti viši nivo doprinosa.

Ono što je građanima bitno je to da ako član penzionog fonda privremeno prestane uplaćivati doprinose u penzioni fond, on ili ona ostaje član penzionog fonda i zadržava ista prava kao i ostali članovi fonda.

U slučaju smrti člana fonda prije penzionisanja, sredstva akumulisana na njegovom računu će se rasporediti prema pisanoj izjavi člana penzionog fodna shodno ugovoru o članstvu.

U slučaju nepostojanja pisane izjave, sredstva akumulisana na račun bit će predmet ostavinskog postupka.

Prava iz dobrovoljnog penzionog osiguranja, odnosno prava na penziju, član fonda može ostvariti najranije s navršenih 58 godina života.

Izuzetno, u slučaju smrti člana, porodica može ostvariti i ranije. Društvo za osiguranje koje isplaćuje penzije u okviru dobrovoljnog penzionog osiguranja dužno je ponuditi doživotnu starosnu penziju, a može nuditi i privremenu starosnu penziju, promjenjivu penziju, djelimično jednokratne isplate i drugu vrstu penzija prema svom penzionom programu.

Doživotna starosna i privremena starosna penzija može se ostvariti najranije s navršenih 58 godina života. Privremena starosna penzija je isplata rata u novcu, koju društvo za osiguranje u okviru dobrovoljnog penzionog osiguranja isplaćuje korisniku penziju na osnovu ugovora o penziji, a koja ne može biti ugovorena na period kraći od pet godina.

Promjenjiva penzija je doživotna odnosno privremena mjesečna isplata u novcu koju društvo za osiguranje isplaćuje korisniku penzije na osnovu ugovora o penziji, a koje se mijenja shodno kretanju vrijednosti sredstava tehničkih rezervi namijenjinih isplati ovih penzija.

Djelomično jednokratna isplata je isplata u novcu koju društvo za osiguranje u okviru dobrovoljnog penzionog osiguranja isplaćuje korisniku penzije na osnovu ugovora o penziji, u visini od najviše 30 posto od ukupno primljene doznake prije njenog umanjenja za naknadu društvu za osiguranje.

Comment for "Novi zakon u BiH: U penziju s 58 godina, a način isplate biraju penzioneri (FOTO)"

0 komentari

Post a Comment

Prvo lajkujete našu Facebook stranicu! Klikni LIKE ~ SVIÐA MI SE


.
ZATVORI